Hora Říp

Památná hora Říp patří mezi několik nejvýznamnějších míst a trvalých symbolů naší národní historie. Vztahuje se k ní základní pověst o příchodu našich prapředků do země a každý pravověrný Čech by měl alespoň jednou za život na tuto horu vystoupit. Každoročně pro to máme příležitost – při pravidelné svatojiřské pouti 24. dubna. Prosíme návštěvníky, aby vzali na vědomí, že se jedná o církevní památku a při návštěvě (zejména v horkých letních měsících) dbali na vhodný oděv.