Co se nyní děje na hradech a zámcích?

Byť jsou památky ve správě Národního památkového ústavu uzavřeny pro veřejnost, život zde neustal. Zaměstnanci se s plnou vervou pustili nejenom do příprav na den, kdy se brány opět otevřou veřejnosti, ale realizují se i činnosti, na které nebyl čas. Vybrané objekty nabízí krátké virtuální prohlídky.

Územní památková správa na Sychrově obhospodařuje celkem 17 objektů v Libereckém, Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Na všech památkách panuje za zavřenými branami čilý ruch, jak sděluje ředitel ÚPS na Sychrově Miloš Kadlec: „Všechny naše objekty jsou samozřejmě do odvolání uzavřeny, ale to neznamená, že se v nich nic nekoná, právě naopak. Prošli jsme si fází šití roušek a nyní se pilně připravujeme na den, kdy uvítáme první návštěvníky. Například na Troskách se pokračuje s opravou schodiště na věž Baba, na Sychrově probíhá opravdu „z gruntu“ generální úklid všech prostor, i těch, kam návštěvník běžně nepřijde, probíhají práce v parku a také činnosti související s přípravou nové prohlídkové trasy, na Hrubém Rohozci se uklízí v parku a třeba se také perou návštěvnické pantofle, které jsou zde tradicí. Na Zákupech se pokračuje s generální opravou krovů a střech, bude zde zahájena sanace spadlé části hospodářského dvora, pokračuje se přípravou nových interiérů v zámku samotném. Na Opočně se pustili do natírání oken a výsadby nových stromů, na Hrádku u Nechanic a Náchodě se kromě úklidů starají také o rozsáhlé parky. Zámek Slatiňany finišuje s ukončením rozsáhlé stavební obnovy objektu i parku v rámci projektu IROP, čilý stavební ruch panuje také na Kunětické hoře v rámci projektu ITI. To uvádím ale jen namátkou, protože paleta činností je velmi pestrá. Když si představíte, že objekty mají třeba 100 oken s několika křídly, každý si rychle spočítá, že se jedná o 2000 i více tabulek na umytí. Také opravujeme kostýmy, které chceme využít na speciálních prohlídkách a provádíme inventury. Vše s pevnou vírou, že brzy naše hrady a zámky otevřeme veřejnosti a představíme je v plném lesku. Do té doby přeji, i za všechny kolegy na našich objektech, pevné zdraví všem“, uzavírá Miloš Kadlec přípravy na letošní opožděnou sezonu.

Část kastelánů či pracovníků na objektech začala také natáčet krátké virtuální prohlídky, aby návštěvníkům umožnila alespoň takovýto kontakt s památkou – krátká videa najdou návštěvníci na FB profilech zámků Slatiňany, Hrádek u Nechanic, hradě Grabštejn a zámku Opočno, 24.3.  přibyde video na stránce Hrubého Rohozce, následovat budou Zákupy, zámek Náchod a poslední v řadě bude zámek Sychrov a následně opět Slatiňany – toto kolečko chtějí správy objektů udržet co nejdéle, aby potěšili milovníky památek a zkrátili dobu čekání k možné návštěvě. Videoprohlídky se tedy budou na jednotlivých profilech opakovat PRAVIDELNĚ v rámci výše popsaného pořadí a to minimálně v řádu týdnů. FB profily objektů s virtuálními prohlídkami:

www.facebook.com/zamek.slatinany; www.facebook.com/hradekunechanic; www.facebook.com/shgrabstejn; www.facebook.com/zamekopocno; www.facebook.com/hrubyrohozec; www.facebook.com/statnizamekzakupy; www.facebook.com/zamek.nachod; www.facebook.com/szsychrov

Správy dalších památek zásobují potom své sociální profily fotografiemi z probíhajících prací, historickými pohledy na daný objekt apod. Například Kunětická hora ukázala návštěvníkům, jak zde probíhají práce v rámci projektu ITI  - https://www.facebook.com/kunetickahora/, fotografie z úklidu sdíleli např. na FB zámku Litomyšl - https://www.facebook.com/castlelitomysl/

Zde uvádíme podrobnější výčet činností na vybraných památkách, ke kterým přikládáme fotografie. Ke stažení zde – dovolujeme si upozornit, že některé fotografie byly pořízeny před povinným nošením roušek, děkujeme za pochopení.

www.uschovna.cz/zasilka/WL6WLW25A2J9ABRI-V2N

Zámek Slatiňany – podrobněji/viz foto:

 • na zámku se uklízí všechny prostory, včetně exteriérů po IROP
 • obnovou prošlo schodiště na jižní straně zámku
 • vyroben a osazen byl nový kamenný lem studny v parku
 • řemeslníci dokončují práce na obnově areálu IROP (truhlářské, tesařské, kovářské a zámečnické, natěračské práce)
 • dokončena instalace stahovacích repliky původních římských rolet a dřevěných žaluzií na verandě a v salonu
 • připravuje se nová část expozice, podrobnosti budeme zveřejňovat před zahájením sezony, děkujeme za pochopení
 • likvidace následků únorových vichrů – kácení torz, sklízení větví
 • údržba zahrady  - hrabání listí, pletí záhonů, prořezy keřů, údržba cest, úprava jezírek, zalévání, kontrola kotvení cca 350 nových stromů, péče o rostliny ve skleníku, výsadba nových stromů
 •  příprava informačního systému do areálu
 • provádí se úklid a desinfekce depozitů

zámek Náchod – výběrem/viz foto:

 • mytí oken, luxování, úklid pokladny, skladu suvenýrů, apod.
 • reinstalace sklizeného cínového nádobí
 • odzimování expozic a rozmístění teplomilných květin do expozic
 • úklid parku a Piccolominské zahrady

zámek Opočno – podrobněji/viz foto:

 • rozsáhlé práce v parku (strhávání břečťanu, spadané listí, větve, úprava cest, úprava nádvoří, výřez náletů a další)
 • sázejí se náhrady za vyvrácené a zničené stromy při únorových vichřicích (10 modřínů, habr, jinan, ambroň, dub Franken aj.
 • probíhá úklid v depozitáři a jsou vyměňovány ochranné prostředky proti molům, ošetřovány zbraně atd.
 • v palmovém skleníku jsou přesazovány rostliny do větších květináčů
 • jsou natírána okna v celém 1. patře východního křídla

zámek Sychrov – podrobněji/viz foto:

 •  rozsáhlé práce v parku (spadané listí, větve, úprava cest, úprava nádvoří, výřez náletů, údržba skalek a další)
 • generální úklid všech prostor, zámek čítá přes 200 místností
 • po generálním úklidu příprava nové prohlídkové trasy ve 2. patře zámku
 • začne skenování fondu zámecké knihovny
 • je zpracováván seznam adres  mateřských, základních a středních škol a také domovů pro seniory a podobných zařízení, kam se do budoucna budou zasílat nabídky speciálních programů a prohlídek zámku e-mailem 

zámek Hrubý Rohozec výběrem/viz foto:

 • likvidace škod po vichrech, úklid listí, spadaných větví
 • návrat květin do nádvoří, úklid zámeckých prostor i prostor provozních

zámek Zákupy  -  podrobněji/viz foto:

 • odzimování expozic a urovnání veškerého mobiliáře a drobností do původního stavu
 • pokračují přípravy na instalaci dalších prostor po opravě
 • v pokladně se aranžuje zboží, chystají se nové cenovky, výmalba provozních prostor
 • probíhá po zimě úklid zahrady a parku (sběr klestí a větví, rozvoz laviček, hrabání listí a cest)
 • ve spolupráci s městem se podařila se výměna zastaralých luceren v předzámčí za repliky historického osvětlení
 • v interiéru probíhají práce na rekonstrukci původní výmalby v tzv. ložnici Windischgraetzů
 • pokračuje generální rekonstrukce krovů a střech hlavní budovy zámku a s ohledem na příznivé teploty začínají práce na výměně krytiny. Velké poděkování patří také stavebním firmám, které v nelehkých podmínkách pracují tvrdě dál.
 • V této souvislosti se řeší restaurování 20 lustrů z expozice a také práce spojené s projektem na elektrifikaci druhé trasy

Podrobné informace z dalších hradů a zámků ve správě NPÚ, ÚPS Sychrov zašleme v další tiskové zprávě.

Kontakt pro média:

Mgr. Lucie Bidlasová

tel.: 773 775 944

e-mail: bidlasova.lucie@npu.cz