Hrad a zámek Bečov v době COVID 19

Ačkoliv zahájení sezony 2020 je prozatím až do odvolání odloženo, zaměstnanci bečovského hradu a zámku nezahálí, svědomitě i přes nastalé překážky pečují o svěřenou památku mimořádné hodnoty a vše chystají na návrat prvních turistů.

Z důvodu vyhlášení stavu nouze a šíření nákazy COVID-19 přistoupilo vedení NPÚ k odložení zahájení turistické sezony 2020 na všech svých objektech. Správa SHZ Bečov dle pokynů Generálního ředitelství NPÚ přistoupila k dalším organizačním opatřením a krokům tak, aby ochránila zdraví všech svých zaměstnanců a zajistila bezpečný chod svěřeného památkového objektu. Z důvodu pokračování zásadní rekonstrukce tzv. Pluhovských domů za více než 160 mil. Kč, byl ve spolupráci s SBS IVA v průjezdu zámku zřízen kontrolní bod. Všichni zaměstnanci stavby tímto bodem musí projít a podrobit se bezkontaktnímu měření teploty a dotazu, zda nepřišli do kontaktu s rizikovým prostředím či osobami.

 Start letošní návštěvnické sezony byl původně naplánován na sobotu 28. 3. 2020. Kmenoví zaměstnanci hradu a zámku se nadále věnují naplno své práci. V určitých případech došlo pouze ke změně jejího obsahu či způsobu, vyplývajícího z vládního vyhlášení stavu nouze. Například kolegyně z návštěvnického provozu komunikují s předem objednanými skupinami a společně se snaží nalézt náhradní termíny návštěv. Řeší vrácení peněz pro ty, kteří si zakoupili on–line vstupenky v době, kdy to ještě bylo možné. Vzhledem k situaci byl zrušen tzv. metodický den se srazem průvodců, v rámci kterého  jsou noví průvodci nejprve zábavnou a vzdělávací formou zaškoleni a následně seznámeni se služebně staršími a zkušenějšími kolegy, od kterých získávají další cenné rady do jejich začátků. S průvodci jsme skrze naší vedoucí průvodců v intenzivním kontaktu a snažíme se nalézt nový termín setkání.  I přes tyto překážky  nadále probíhají běžné pracovní úkony jako např. vyřizování telefonátů, odpovídání na písemné dotazy, vedení agendy PO a BOZP, kontroly a úpravy průvodcovských textů, třídění fotografií, všeobecný úklid, přejímání a evidence  doručeného zboží a mnoho dalšího.  Situace v údržbě svěřeného památkového areálu je z organizačního hlediska o poznání jednodušší, vytvořili jsme operativní systém,  kdy je dislokován vždy jeden pracovník pro hradní park, zámecké zahrady, dílny apod. tak, aby se minimalizoval vzájemný kontakt. Paradoxem doby je, že lze konečně v těchto mimořádných podmínkách, byť dočasně, přidělit alespoň jednoho pracovníka pro údržbu a rozvoj hradního parku.  Ten byl ještě před založením bečovského alpina a botanické zahrady  prvním krajinářským projektem původních šlechtických majitelů Beaufort-Spontin. Za minulého režimu nebyl vůbec udržován až teprve z iniciativy správy SHZ Bečov a získáním dotace OPŽP došlo k jeho dendrologické stabilizaci.

V této mimořádné situaci se kolegyně pokladní, stálé průvodkyně i správkyně sbírek nezištně připojily k celorepublikové akci šití roušek, které jsme v první vlně distribuovali primárně mezi vlastní zaměstnanci a jejich rodiny, následně pak externím spolupracovníkům např. bezpečnostní službě SBS IVA střežící areál. Tento týden šijeme zásluhou Aleny Hajduchové roušky v několika propracovaných modelech zejména  pro seniory, vč. bývalých zaměstnanců NPÚ,  obyvatele Bečova nad Teplou, pro pracovníky bečovské pošty či pro občanskoprospěšnou společnost Západočeského institutu pro ochranu a dokumentaci památek. Spolupracujeme s vedením města a koordinujeme společně kroky ke zvládnutí mimořádné situace.  Zavedli jsme též, v intencích pokynů GnŘ NPÚ,  systém Home office pro některé samostatné pozice a jsme sami překvapeni kolik práce, jinak  v běžném operativním procesu nezvládnutelné, je odvedeno.  Postupně probíhá odzimování interiérů dolního zámku a dokončení generálních úklidových prací.  Do exteriéru se postupně vrátí  všechny venkovní prvky, jako jsou lavičky, koše, naučné panely a interaktivní prvky na okružní komunikaci atd. Připravujeme restaurování kachlových kamen, nové edukační programy a speciální prohlídky.

Komunikujeme s laickou i odbornou veřejností,  fotíme a popisujeme mobiliář a exponáty. Využili jsme pomůcky z našeho edukačního centra (NAKI I) a ve spolupráci s místní základní školou jsme přispěli k alternativní školní výuce žáků 5. tříd. Konkrétně se jednalo o zmenšený model parního stroje pro výklad století páry a vynálezů. Ve spolupráci s Univerzitou Karlovou připravujeme tzv. Bečovská praktika pro první studenty nového magisterského oboru Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví.  S blížícím se dokončením stavební a památkové obnovy tzv. Pluhovských domů se samostatnou kapitolou stává náročná součinnost při přípravách a tvorbě nové muzejně-galerijní expozice. Dále pak spuštění, byť v modifikované podobě, soutěže „Relikviář očima dětí“ či finální práce na mezinárodní výstavě česko-valonského vládního projektu „Devět století společné historie“ pořádané k 35. výročí nalezení relikviáře sv. Maura.

Vzhledem k tomu, že jsme učinili všechna možná i nemožná fyzická opatření (vč. sehnání si dezinfekčních a dalších ochranných prostředků) nadešel čas věnovat se i duši. Správa státního hradu a zámku společně s originálním vydavatelstvím Ivana Rillicha a s oblíbeným českým karikaturistou Zdeňkem Hofmanem pro Vás připravili speciální kreslenou anekdotu pro dnešní dny. Usmějte se pod svou rouškou spolu s námi, protože „s humorem jde všechno líp“.

Tisková zpráva ke stažení